Flere punkter å være oppmerksom på under ultralydsveising

1. Kom deg ut av misforståelsen av ultralydsveising:

Hvor mye oscillasjonsfrekvens, utgangseffekt, amplitudeområde osv. som brukes avhenger av faktorer som trådarealet til arbeidsstykket, materialet, om arbeidsstykket er lufttett, om det er lufttett, eller om det er en komponent.Feilen er at jo større kraft, jo bedre.Dette er en misforståelse.Hvis du ikke er så kjent med ultralyd, er det best å konsultere relevant ingeniør og teknisk personell.

2. Sveiseformstrukturen må testes strengt:

Den vanlige produksjonsfôret for ultralydform har et sett med strenge inspeksjonsprosedyrer.Behandlingsdimensjonene behandles ved simulering og verifisering av dataprogramvare, og kvaliteten er garantert.Disse prosessene er generelt umulige å gjennomføre.For eksempel, hvis formen ikke er riktig utformet, er reaksjonsproblemet ikke åpenbart ved sveising av små arbeidsstykker.Når det er høy effekt vil det oppstå ulike ulemper.I alvorlige tilfeller vil strømmen bli direkte skadet.element.

3. Den termiske motstanden til sveisingen skal nå arbeidsstykkets smeltepunkt:

Etter at ultralydtransduseren konverterer den elektriske energien til en mekanisk enhet, leder den gjennom materialmolekylene i arbeidsstykket.Den akustiske ultralydbølgen leder den akustiske motstanden i faststoffet mye mindre enn den akustiske motstanden i luften.Når den akustiske bølgen passerer gjennom leddet til arbeidsstykket, er den akustiske motstanden i gapet stor.Varmen som genereres er ganske stor.Temperaturen når arbeidsstykkets smeltepunkt, pluss et visst trykk, slik at skjøten sveises.De andre delene av arbeidsstykket er ikke sveiset på grunn av lav termisk motstand og lav temperatur.

4. Loddebarhet av to arbeidsstykker under sveising:

Noen typer materialer kan sveises bedre, noen er i utgangspunktet smeltbare, og noen er ikke smeltet.Smeltepunktet mellom det samme materialet er det samme, og i prinsippet kan det sveises, men når smeltepunktet til arbeidsstykket som skal sveises er større enn 350 ° C, er det ikke egnet for ultralydsveising.Siden ultralyden øyeblikkelig smelter arbeidsstykkets molekyler, vurderes det at innen 3 sekunder kan sveisingen ikke utføres godt, og andre sveiseprosesser må velges.Generelt sett er ABS-materiale det enkleste å sveise, og nylon- eller PP-materiale er generelt sveisbare.

5. Sveiseområdet har visse krav:

Når den øyeblikkelige energien til ultralyden genereres, jo større sveiseareal, jo større energispredning, og jo verre sveiseeffekt, og sveisingen er kanskje ikke mulig.I tillegg overføres ultralydbølgen i lengderetningen, energitapet er proporsjonalt med avstanden, og langdistansesveisingen bør kontrolleres innen 6 cm.Sveiselinjen bør kontrolleres mellom 30 og 80 filamenter.Armtykkelsen på arbeidsstykket bør ikke være mindre enn 2 mm, ellers vil det ikke sveises godt, spesielt for produkter som krever lufttetthet.

6. Ultrasonisk sveiseeffekt bør balanseres:

Størrelsen på den mekaniske utgangseffekten bestemmes av tykkelsen og diameteren til det piezoelektriske keramiske stykket, designprosessen og materialet.Når ultralydtransduseren er formet, er den maksimale effekten også fast.Å måle utgangsenergien er en komplisert prosess, ikke en komplisert prosess.Jo større ultralydsvingeren er, desto større er utgangsenergien til kretsen.Jo mer ultralydrøret er, jo mer komplekst er amplitudemåleinstrumentet nødvendig for å måle amplituden nøyaktig.


Innleggstid: 26. mars 2021